Reklama sa s Chemosvitom spája už od jeho počiatkov

mar 17, 2021 | Novinky

Potom, čo vznikla nová firma pod Tatrami, začalo jej vedenie rozmýšľať nad vhodnou formou reklamy. Na začiatku to bol plagát, postupne sa umiestňovali na steny obchodov rôzne smaltované či plechové cedule.

 

Reklamné oznámenia sa objavovali v rôznych podobách – od tradičnej kombinácie obrazu a textu až po reklamné filmy či rozhlasové spoty. Film sa stal reklamným médiom, ktorý si vyberali predovšetkým veľké prosperujúce firmy, ktoré túžia osloviť zákazníkov. Baťova firma bola jednou z nich a stala sa dokonca synonymom úspechu a reklamy.

Baťa sa riadil podľa svojho vlastného „desatora reklamy“:

  1. Buďte struční
  2. Buďte zdvorilí
  3. Buďte pravdiví
  4. Vyjadrujte sa jednoducho
  5. Najprv vyskúšajte účinok reklamy, ktorú navrhujete, na sebe
  6. Dajte svojej reklame pečať novosti
  7. Vyvarujte sa priamemu porovnávaniu s konkurenciou
  8. Nepokúšajte sa byť nevhodne vtipní
  9. Vždy vzbuďte záujem
  10. Nevyužívajte superlatíva 

Ako je možné z týchto pravidiel vydedukovať, Baťa neznášal v reklame klamstvo a musela mať podľa neho jasnú myšlienku, aby bola pochopiteľná na prvýkrát. Nemal rád ani prehusťovanie reklamou – veľké kampane sa robili len dvakrát ročne a katalógy sa vydávali štvrťročne. 

 

Koncom novembra 1941 bolo v Chemosvite založené reklamné oddelenie. Mesačne vydávalo Zpravodaj s inštrukciami k výkladovým akciám, robilo reklamné návrhy, organizovalo súťaže či vytváralo grafické návrhy na obaly. Práve v tomto oddelení vzniklo aj prvé podnikové logo. Už v tomto období bolo jasné, že práve obal predáva produkt.

Jednou z prvých prác reklamného oddelenia bolo riešenie obalu bielizne. Išlo o kartónovú kabelku s okienkom z Priesvitu, aby bolo vidieť vzor bielizne.

 

So vznikom reklamného oddelenia súvisel rýchly rast odbytovej schopnosti firmy na domácom trhu. Nebolo to ale vždy jednoduché. Oddelenie muselo bojovať proti predsudkom, ktoré šírila konkurencia. Jedným z nich bolo tvrdenie, že výrobky Svitu sú cudzieho pôvodu a neprajú slovenskému národu. Druhým predsudkom bolo, že výrobky Svitu nepochádzajú z dreva, ale iba z nedostatočných náhrad.

 

Práve kvôli vyvráteniu týchto predsudkov bol v roku 1941 vo Svite nakrútený výchovný film s názvom Zušľachťovanie slovenského dreva. Film zachytával celý postup zušľachťovania dreva od rúbania až po hotové výrobky.

Závod Svit bol prezentovaný ako najmodernejší zušľachťovateľ dreva, keďže drevo bolo pri výrobe umelých vlákien najviac zhodnotené – 1 kg dreva stál v lese 20 halierov a 1 kg hodvábnej bielizne 120 korún. Predtým sa na drevo pozeralo iba ako na stavebný materiál alebo palivo.

 

Cieľom filmu bolo tiež rozptýliť pochybnosti o kvalite vláken. Výroba drevnej suroviny  bola kritizovaná za škodlivú pre životné prostredie, pričom tieto informácie boli publikované aj v denníkoch (napr. Slovenská pravda – 1941). Na medzinárodnom Dunajskom veľtrhu bol stánok inštalovaný s cieľom tieto informácie vyvrátiť.

 

Po roku 1948 sa reklamné oddelenie premenovalo na propagačné a tradičná reklama zanikla. Hlavnou náplňou oddelenia sa stala interná propagácia a politická agitácia. Od 60. rokov propagačné oddelenie zabezpečovalo aj účasť na veľtrhoch. 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273