Pred rokom sme spustili nový 11-farebník

okt 15, 2020 | Novinky

Hĺbkotlač má v Chemosvite už viac ako 50-ročnú tradíciu, čo je zárukou naakumulovaných vedomostí a skúseností, no znamená to aj istú zodpovednosť. 

V čase, keď sa vo svete čoraz viac kladie dôraz na rýchlosť a flexibilitu, Chemosvit chce pružne reagovať na zmeny vo výrobnom pláne a na vytvorenie záložných kapacít tak, aby prípadná porucha nemohla negatívne ovplyvniť dohodnuté dodávky. 

Práve nový 11-farebníkový hĺbkotlačový stroj, ktorý je významnou investíciou do technologického parku, má za úlohu zlepšovať flexibilitu a celkový výkon oddelenia hĺbkotlače. 

Ide o stroj najmodernejšej konštrukcie s množstvom asistenčných systémov, ktoré majú pomáhať vyrábať obaly čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie

11-farebníkový hĺbkotlačový stroj nahradil 8-farebníkový stroj, ktorý už nebol po technickej stránke schopný v dostatočnej miere plniť stále náročnejšie požiadavky trhu a nedokázal vyrábať dostatočné portfólio produktov. 

Vďaka novému stroju je Chemosvit pripravený na nové výzvy, ktoré ho v nasledujúcich rokoch čakajú. Jednou z nich sú aj ekologickejšie obalové riešenia, ktoré predstavujú základné piliere výkonu oddelenia so schopnosťou aj nákladovo efektívne potlačiť kompletnú škálu súčasných aj budúcich sortimentov.

11-farebníkový hĺbkotlačový stroj, ktorý predstavuje investíciu vo výške 4,5 milióna eur, je určený pre veľmi náročných zákazníkov z celého sveta. Využíva sa na veľké zákazky aj do 20 ton, ktoré sa tlačia v stotisícoch metrov. 

Pri príležitosti slávnostného spustenia nového 11-farebníkového stroja, sa pred rokom stretli členovia predstavenstva a dozornej rady. Po diskusii v priestoroch hotela Spolcentrum sa zúčastnení presunuli do priestorov výroby k samotnému stroju.

Prítomných privítal predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mervart, ktorý vo svojom príhovore vyjadril veľkú vďaku za dlhoročnú spoluprácu, dôveru a tiež za účasť jednotlivých zástupcov. Slávnostný akt strihania pásky vykonali predseda dozornej rady skupiny Chemosvit, a.s., Ing. Michal Ľach, predseda predstavenstva Finchem, a.s., Ing. Vladimír Balog a zástupca firmy Windmöller & Hölscher Peter Steinbeck. 

Po roku používania môžeme konštatovať, že tento stroj bol pre Chemosvit veľkým prínosom. Umožnil skrátiť čas výroby väčších zákaziek, vďaka čomu ich vieme dodať v oveľa kratšom čase. Zároveň dokážeme znížiť spotrebu energie.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273