OBAL ROKU 2022: úspech pre udržateľné obaly na balenie suchých plodov

sep 23, 2022 | Novinky

Aj 29. ročník súťaže OBAL ROKU priniesol množstvo inovatívnych riešení, ktoré odrážali aktuálne trendy v obalovom priemysle. Dizajn, udržateľnosť a technické spracovanie boli dôležitými kritériami pri hodnotení poroty. Medzi 38 ocenenými exponátmi nájdeme dva udržateľné obaly od našej dcérskej spoločnosti Chemosvit Folie, ktoré vďaka tomu získali vstupenku do celosvetovej súťaže WorldStar.

Recyklovateľný PP obal 

Pôvodne polyolefínová štruktúra na balenie orechov, müsli a ďalších suchých zmesí obsahovala lak ako ďalšiu nerecyklovateľnú zložku. Pri tvorbe obalového riešenia sme sa riadili princípmi CEFLEX, ktoré upravujú navrhovnie recyklovateľných flexibilných fólií. 

Zvolili sme duplexovú monoštruktúru – obe vrstvy obalu sú z polypropylénu (PP). Lak sme nahradili matným vzhľadom a zachovali sme dve farby, keďže znižovanie počtu farieb a percenta pokrytia farbami prispieva k lepšej recyklovateľnosti obalu a vyššej kvalite recyklátu. Transparentná plocha zas umožňuje koncovému zákazníkovi vidieť zabalený produkt.Bariérová vrstva zvyšuje ochranu zabaleného produktu najmä vďaka vysokej bariére priepustnosti kyslíka. Recyklovateľný podiel v štruktúre je  94 %, vďaka čomu je obal vhodný na recykláciu v PP recyklačnom toku.

Recyklovateľnosť ako predpoklad udržateľnosti

Monoštruktúrny bariérový PE laminát

Obal zákazníka na balenie orechov a suchých plodov mal klasickú triplexovú štruktúru pozostávajúcu z polyestera, hliníka a polyetylénu. Tieto vrstvy sme nahradili duplexovým laminátom z jedného typu polyméru – polyetylénu (PE). Vďaka tomu sme znížili podiel nerecyklovateľnej zložky. 

Aj v tomto prípade sme sa snažili postupovať v súlade s princípmi CEFLEX a dizajn navrhnúť tak, aby mal čo najmenšie farebné pokrytie. Biely vzhľad materiálu umožňuje redukciu 100 % bielej farby z potlače, a tým aj zníženie nerecyklovateľnej zložky v lamináte. Pri potlači sme navyše využili energeticky úspornú EB ofsetovú tlač bez použitia riedidiel. 

Zaujímavosťou je, že štruktúru je možné aplikovať dvoma spôsobmi – vieme ju dodať ako kotúč (ak majú zákazníci vlastné baliace automaty) alebo samostojné vrecká. Potrebnú tuhosť materiálu, ktorá nie je pre polyetylén typická, sme dosiahli kombináciou materiálov. Vďaka tomu je možné formovať samostojné vrecko, ktoré drží svoj tvar. 

Recyklovateľná zložka v lamináte je 95 %, vďaka čomu je možné obal zaradiť do PE recyklačného toku a regranulát z neho je vhodný na výrobu flexibilnej fólie.

Konštrukcia na báze plastov

Obaja naši tohtoroční víťazi sa dajú využiť nielen na balenie suchých plodov, ale aj v iných segmentoch potravín. Táto súťaž pre nás vždy bola a je inšpiráciou. Zároveň je pre nás podnetom k tomu, aby sme sledovali vývoj na trhu, reagovali na aktuálne trendy v oblasti plastov a následne ich pretavili do konkrétnych riešení pre našich zákazníkov, ktoré budú rešpektovať ich potreby.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273