Nový flexotlačový stroj zvládne najnáročnejšie výzvy

máj 27, 2021 | Novinky

Produkty z oddelenia flexotlače sa v poslednom období tešili zvýšenému záujmu zákazníkov. Odhodlanie pružne reagovať na tento dopyt viedlo v dcérskej spoločnosti Chemosvit Folie k rozšíreniu strojného parku. Investícia má podobu nového flexotlačového stroja Miraflex M8 od firmy Windmöller & Hölscher.

Je prirodzené, že s rastúcim záujmom o flexotlačové produkty narastajú aj kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky. Rovnako je prirodzené, že pri investičnom rozhodovaní patrili medzi kľúčové ukazovatele pre výber správneho dodávateľa a typu technológie. 

So zariadeniami od spoločnosti Windmöller & Hölscher má Chemosvit Folie dlhoročné skúsenosti. Oddelenie flexotlače bolo doteraz vybavené tromi strojmi od tejto firmy. Vďaka tomu bude možné zdieľať, zaobstarávať a lepšie korigovať prácu s tlačovými sleevami, adaptérmi či náhradnými dielmi. Zároveň sa zlepší zastupiteľnosť operátorov v rámci oddelenia a medzi jednotlivými strojmi. 

Nový 8-farebníkový stroj Miraflex M8 je vybavený najmodernejšími softvérovými a hardvérovými systémami, vďaka čomu pôjde o najproduktívnejšie zariadenie na oddelení flexotlače. 

Jeho inštalácia začala v apríli a spolu s garančnými skúškami by mala byť ukončená v máji. Samotné garančné skúšky pozostávajú z najnáročnejších tlačových motívov a mali by jasne dokázať všetky deklarované parametre. Od júna by mal byť stroj v plnej prevádzke.

Po jeho spustení narastie kapacita oddelenia flexotlače o objem na hranici 72 mil. m²/rok, 77 mil. bm/rok a 1900 t/rok. To prinesie priestor pre zvýšenú aktivitu nielen v oblasti výroby a vývoja, ale aj predaja. Zároveň sa posilní konkurencieschopnosť firmy na trhu v oblasti produktov flexotlače. 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273