Nová generácia predstavenstva prináša nové možnosti a riešenia

dec 21, 2020 | Novinky

Hlavným cieľom predstavenstva je zabezpečiť, aby bol Chemosvit aj naďalej progresívnou spoločnosťou, ktorá aplikuje pri výrobe inovatívne postupy. 

Novú generáciu predstavenstva tvoria piati členovia: Jaroslav Mervart, Martin Ľach, Pavol Králik, Marián Baláž a Peter Berník. 

Jaroslav Mervart je okrem funkcie predsedu predstavenstva zároveň generálnym riaditeľom celej skupiny Chemosvit. V spoločnosti pracuje už od roku 1993, kedy bol súčasťou tímu programátorov ako analytik informačných technológií. Za takmer 30-ročné obdobie pôsobenia v Chemosvite vykonával napríklad funkciu manažéra riadenia zmien, riaditeľa logistiky či riaditeľa spoločnosti Chemosvit Folie.

Martin Ľach nastúpil do Chemosvitu v roku 2001 po absolvovaní štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracoval vo funkcii referenta predaja baliacich strojov. Od septembra 2013 pôsobil v spoločnom podniku Terichem, a neskôr Tatrafan a venoval sa oblasti obalových a tabakových fólií. Od augusta 2019 je riaditeľom nákupu a predaja skupiny Chemosvit.

Pavol Králik začal svoje pôsobenie v spoločnosti Chemosvit v roku 2004, kedy nastúpil na pozíciu controllera. Neskôr pokračoval ako manažér plánovania a finančných analýz. V rokoch 2009 – 2010 si doplnil vzdelanie na Nottingham Trent University v oblasti strategického riadenia a ukončil štúdium titulom MBA. V súčasnosti pracuje ako ekonomický riaditeľ spoločnosti Chemosvit. Zároveň zastáva funkcie konateľa v spoločnosti Finchem Insurance a predsedu predstavenstva v spoločnosti Strojchem.

Marián Baláž sa rozhodol zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti a znalosti nadobudnuté počas pôsobenia v medzinárodných spoločnostiach, na rôznych pozíciách a v rozličných odvetviach v rámci Slovenska, Českej republiky, Nemecka a ďalších krajín strednej a východnej Európy v prospech skupiny Chemosvit a spojiť ich so skúsenosťami a odbornými znalosťami kolegov dlhodobo pôsobiacich v skupine. 

Peter Berník v roku 2006 nastúpil do Chemosvitu na pozíciu špecialistu pre obchodné právo, kde pôsobil až do roku 2010. Od roku 2007 vykonával funkciu tajomníka predstavenstva Chemosvit, a.s., neskôr postupne tajomníka dozornej rady Chemosvit, a.s., predstavenstva Finchem, a.s. a dozornej rady Finchem, a.s. Od roku 2015 pôsobil ako člen predstavenstva dcérskej spoločnosti Chemosvit Energochem. V súčasnosti vedie advokátsku kanceláriu BERNÍK & partneri, s.r.o., ktorá poskytuje komplexné právne služby skupine Chemosvit a Finchem v oblasti obchodného práva a súvisiacich právnych odvetví.

Skupina firiem Chemosvit prináša s novými členmi predstavenstva firmy nové možnosti a riešenia pre partnerov, nové možnosti pre realizáciu nápadov, ale aj  spoločných projektov.

Dôležitou oblasťou, na ktorú kladú členovia dôraz, je stále odborná príprava, motivácia ľudí a ich ochota prijímať nové výzvy. To je základným predpokladom pre zabezpečenie stáleho rozvoja produktov, a tiež hľadania vyváženosti medzi efektívnou produkciou a ochranou spoločného životného priestoru. 

Nová generácia predstavenstva chce pokračovať v rozvoji dlhodobých a korektných vzťahov s obchodnými partnermi a zároveň byť spoľahlivým a inovatívnym partnerom, ktorý zavádza nové technológie v oblasti riadenia, logistiky, výroby a ochrany životného prostredia.

 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273