Naše dcérske spoločnosti vyrábajú fólie aj na Ukrajine

feb 15, 2021 | Novinky

 

V oblasti výroby fólií budú od tohto roka na Ukrajine pôsobiť tri spoločnosti: Terichem Tervakoski, Tatrafan Ukrajina a Tatrafan Plastchim-T.

 

 

Terichem Tervakoski vo Svite má dcérsku spoločnosť s rovnakým názvom, ktorá je zameraná na výrobu špeciálnych BOPP fólií pre výrobu kondenzátorov hlavne pre čínske, ale aj európske trhy. 

 

Spoločný slovensko-fínsky podnik Tatrafan rozvíja od roku 2020 výlučne výrobu flexotlačových obalových materiálov. Po prekonaní počiatočných problémov v rokoch 2017 – 2018 sa najmä vďaka kolegom z Chemosvit Folie firma technologicky zlepšila a už v roku 2020 boli výroba a predaj na úrovni výrobných kapacít.

 

Druhá etapa rozvoja v objeme 2,5 mil. eur v roku 2021 umožní rozšíriť výrobu z 2600 na 4200 ton flexotlačových obalových fólií. V poslednom období rastie objem výroby aj extra-tenkých fólií pre výrobu bitumenov. Ide o výrobky s vysokou technologickou náročnosťou, ale aj s vysokou pridanou hodnotou. Vďaka tomu dosahuje firma dlhodobo dobré výsledky. 

 

V roku 2017 sa od Terichemu odčlenila výroba základných polypropylénových fólií pre obaly do novej spoločnosti Tatrafan. Je to spoločný podnik Chemosvit a Rani Plast. Tatrafan zároveň prevzal výrobu flexotlače z bývalej  spoločnosti Chemosvit Luckchim. Vďaka investíciám vo výške približne 3 mil. eur sa výroba rozšírila a zmodernizovala. 

 

Transparentné obalové polypropylénové fólie sú bežným tovarom s nízkymi maržami, a preto si udržanie sa na trhu vyžaduje naozaj vysokú efektívnosť výroby. Dá sa to dosiahnuť predovšetkým na nových zariadeniach s vysokou kapacitou. 

 

Aj keď výroba na Ukrajine tieto podmienky celkom nespĺňa, vďaka vysokému podielu špecialít pre tabakový priemysel a neexistencii konkurenčného výrobcu na území Ukrajiny, sa zatiaľ darí udržať potrebnú ziskovosť. 

 

40-ročná výrobná linka na Ukrajine však nemá dlhodobú perspektívu. Práve z tohto dôvodu sa akcionári rozhodli odčleniť z Tatrafanu výrobu základných fólií a získať pre ďalší rozvoj strategického partnera, ktorý má tento biznis ako profilový. 

 

V roku 2020 takto vznikol spoločný podnik Tatrafan Ukrajina a Plastchim Bulharsko s výlučným zameraním na výrobu a predpredaj transparentných obalových filmov.

 

V roku 2021 sa BOPP linka z Bulharska premiestni na Ukrajinu do firmy s názvom Tatrafan Plastchim-T. Bulharský partner chce spolu s Chemosvitom postupne strategicky rozširovať svoje pôsobenie na trhoch východnej Európy a Škandinávie.

 

Po plnom nábehu nových investícií v spoločnostiach Tatrafan a Tatrafan Plastchim môžeme predpokladať konsolidovaný obrat na Ukrajine vo výške takmer 50 mil. eur. Pri 300 pracovníkoch a relatívne nižších personálnych nákladoch môže zabezpečiť žiadanú návratnosť vložených investícií. 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273