Nadácia Chemosvit podporuje regionálne aktivity

okt 10, 2020 | Novinky

Nadácia Chemosvit je veľmi silnou a dôležitou súčasťou spoločnosti Chemosvit. Už od roku 2003 pomáha zamestnancom, ktorí sa ocitnú v nepríjemnej životnej situácii a potrebujú finančnú pomoc.

Chemosvit, ktorý je naozaj veľkou spoločnosťou s množstvom zamestnancov, si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť voči verejnosti. Z tohto dôvodu vznikla Nadácia Chemosvit, ktorej poslaním je podporovať v regióne pod Tatrami kultúrny, spoločenský, športový a zdravotnícky rozvoj. 

V sociálnej oblasti Nadácia Chemosvit podporuje opatrovateľské zariadenia, kde prispieva na nákup zdravotníckych pomôcok a hygienického materiálu či špeciálneho nábytku. Financie poskytuje aj na úpravy interiérov týchto zariadení. 

V športovej oblasti Nadácia Chemosvit podporuje deti a mládež. Príspevky do kultúrnej činnosti smerujú nielen pre regionálne umelecké súbory, ale aj pre záujmové organizácie na rozvoj činnosti a pre deti na rozvoj ich kreativity a zmysluplné trávenie voľného času. 

Pre oblasť školstva smerujú prostriedky z Nadácie Chemosvit hlavne na zriadenie a vybavenie učební, na zriadenie alebo rekonštrukciu športových areálov i detských ihrísk. 

V oblasti zdravotníctva sú prostriedky určené najmä na zakúpenie rôznych diagnostických zariadení či prístrojovej techniky alebo na financovanie úprav interiérov pre pacientov. 

Nadácia Chemosvit bola založená v roku 2003 skupinou dvanástich firiem skupiny Chemosvit. Od svojho založenia zaevidovala spolu až 1 425 žiadostí o finančnú výpomoc.  

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273