Na Visegrad 4 Business prispel do diskusie aj náš generálny riaditeľ

nov 11, 2022 | Novinky

13. októbra sa v Bratislave konala prvá medzinárodná konferencia „Visegrad 4 Business“. Zúčastnilo sa jej viac ako 200 podnikateľov, vládnych predstaviteľov a odborníkov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Ich cieľom bolo spoločne prediskutovať najaktuálnejšie ekonomické témy, ako sú energetická kríza, obnova po pandémii, vojna na Ukrajine alebo internacionalizácia Vyšehradskej skupiny. 

Diskutovalo sa o aktuálnych podnikateľských výzvach 

Konferencia V4 vytvorila platformu pre panelové diskusie, ktoré sa venovali najväčším výzvam súčasného biznisového prostredia.

Jednou z nich bola aj diskusia na tému „Obnova po pandémii a zmeny globálneho hospodárstva“. Pandémia bola výzvou pre všetkých, vrátane podnikov. Ovplyvnila segment služieb, zmenila dopyt zákazníkov po produktoch a v druhej polovici roka 2021 vyústila do výrazného oživenia spojeného s ťažkosťami v globálnych dodávateľských reťazcoch. Mnohé podniky však dokázali tieto výzvy premeniť na príležitosti a nájsť v nich cenné lekcie.

Druhá šanca pre odpady

Copyright: Visegrad 4 Business

Oživenie po pandémii narušila vojna na Ukrajine. Ekonomiky trpia dôsledkami závislosti od ruskej energie: podniky čelia prudko rastúcim nákladom, domácnosti sa musia vysporiadať s zvyšujúcimi sa životnými nákladmi, dôvera spotrebiteľov a podnikov je oslabená. Dôsledky vojny zmenili obchodné stratégie a plánovanie mnohých podnikov.

Diskusie sa zúčastnil aj generálny riaditeľ skupiny Chemosvit a predseda predstavenstva Jaroslav Mervart spolu s Tomášom Kolářom, generálnym riaditeľom spoločnosti Linet, Vazilom Hudákom, členom predstavenstva Budapest Airport, a Janom Rýparom, generálnym manažérom v PKO Bank Polski Czech Branch.

Stroj na odstráňovanie potlače

Copyright: Visegrad 4 Business

Výsledkom konferencie je deklarácia

Podnikateľské asociácie, ktoré organizujú konferenciu Visegrad 4 Business, spoločne podpísali deklaráciu, ktorá vyzýva k využitiu všetkých nástrojov na podporu ekonomík krajín Višehrádskej štvorky. 

Konferencia dokázala, že spolupráca týchto krajín bude naďalej pokračovať aj napriek súčasnému obdobiu a rozdielnosti názorov vlád V4 v niektorých témach. Dokazuje tiež, že diskusia o náročných témach je možná nielen na úrovni vlád, ale aj medzi ľuďmi – predstaviteľmi štátu, súkromného sektora a finančných inštitúcií – a že ich spoločným cieľom je hľadať riešenia.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273