Multifunkčný hotel slúži ľuďom takmer 80 rokov

jún 5, 2021 | Novinky

Spoločenský dom vo Svite bol v čase svojho vzniku jedným z najkrajších a najmodernejších hotelov na Slovensku. Ponúkal jedinečný výhľad na panorámu Vysokých Tatier aj široké portfólio služieb. Čoskoro po otvorení sa stal spoločensko-kultúrnym a obchodným centrom mesta. A je to tak do dnešných čias.

Rámcový plán výstavby v podniku z roku 1938 zahŕňal aj stavbu Spoločenského domu. Podľa neho mal mať štyri poschodia. Na prízemí mal byť napríklad obchodný dom, kino, mäsiar či holič. Prvé poschodie malo ponúkať reštauráciu, kaviareň a kuchyňu. Na treťom poschodí mala byť herňa, notárstvo a verejná čitáreň a na najvyššom ubytovacia časť.

Výstavba hotela začala v roku 1942. Od otvorenia v roku 1945 sa v Spoldome (ako ho občania nazývali) stále niečo dialo. V spoločenskej sále sa konali rôzne kultúrne podujatia a tanečné zábavy. Zasadala tam Rada národného výboru. V Spoldome sídlila obecná knižnica aj kino a dokonca tu bola zriadená prvá sobášna miestnosť vo Svite.

Keďže podnik sa snažil starať o svojich zamestnancov čo najlepšie, koncom roku 1950 tu zriadil slovenský unikát – tzv. Nočné sanatórium. Na prechodnú dobu tu bývali zamestnanci, ktorí potrebovali po práci úplný kľud. Ten na spoločných ubytovniach nemali.

Na prelome 70. a 80. rokov bol Spoldom zrekonštruovaný. Do prevádzky bola uvedená hotelová časť, kaviareň, reštaurácie, cukráreň aj bufet. V tom čase tam pracovalo viac ako 100 zamestnancov.

V roku 2006 prešiel hotel výraznejšou rekonštrukciou, pri ktorej sa pristavilo jedno poschodie, na ktorom sa nachádza tenisový kurt. Zmenil sa tiež názov na Spolcentrum. 

Zachované však ostali pôvodné prvky funkcionalistickej architektúry aj multifunkčnosť. Wellness a fitness centrum, bowlingová dráha, kinoreštaurácia či spoločenská sála, v ktorej sa konajú spoločenské akcie a konferencie – to sú len niektoré z možností, ktoré hotel ponúka.

Hoci sa hotel Spolcentrum od svojho vzniku neustále vyvíjal, niektoré veci sa nezmenili. Ako napríklad fakt, že si stále zachováva svoju obľúbenosť u zamestnancov Chemosvitu aj obyvateľov mesta Svit.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273