Moderný systém zjednoduší centrálnu správu dokumentov

máj 18, 2021 | Novinky

Predstavenstvo spoločnosti rozhodlo v minulom roku o zakúpení nového DMS eDoCat. Ide o systém na centrálnu správu elektronických dokumentov a riadenie ich obehu pomocou workflow. Úlohou systému je postupne nahradiť už zastaraný DMS Alfresco, ktorý sa v Chemosvite už používa viac ako 10 rokov. 

DMS slúži ako úložisko dokumentov pre rôzne oblasti. Nachádza sa v ňom organizačná dokumentácia (smernice, pokyny,…), technologická dokumentácia, dodávateľské a odberateľské faktúry, zmluvy, dokumenty odborov a oddelení, projektová dokumentácia a mnohé iné dôležité dokumenty. 

 

V týchto dňoch končíme s prípravou na prenos Organizačnej (riadiacej) dokumentácie. V súčasnom systéme je vyše 350 platných dokumentov. Prenos dokumentov bude prebiehať postupne, vždy podľa tejto postupnosti:

 

  • správca dokumentácie prenesie pracovnú verziu dokumentu do nového systému, do pracovného priečinka (dokument nebude publikovaný pre používateľov a bude dostupný len autorovi), 
  • autorovi sa vygeneruje úloha (dostane notifikačný e-mail), v ktorej rozhodne, či daný dokument je stále platný a či nie je potrebné ho aktualizovať (obsah a rozdeľovníky). Do času, kým autor nerozhodne a príp. neurobí aktualizáciu, nebude dokument publikovaný používateľom,
  • po autorovom schválení, že dokument je pripravený, ho správca „publikuje“,
  • používateľom, ktorí sú uvedení v rozdeľovníku, sa vygeneruje úloha o preštudovaní a e-mailom budú upozornení o nutnosti potvrdenia. 

Všetky úlohy sú evidované v novom systéme Lyra, ktorý bol vyvinutý na platforme Jira. 

 

V týchto dňoch bude nevyhnutné, aby sme pri prechode na nový systém zachovali trpezlivosť, pretože bude nevyhnutné potvrdiť niektoré dokumenty, ktoré sme už potvrdzovali v starom systéme. 

 

Je to nutné kvôli evidencii, pretože táto dokumentácia je vyžadovaná v niektorých prípadoch štátnymi orgánmi (napr. pri pracovných úrazoch) alebo audítormi (pri auditoch) a vykazovanie záznamov o preštudovaní v dvoch systémoch by bolo neefektívne. 

 

Časový rámec prechodu dokumentov do eDoCatu bude závisieť od spolupráce s autormi, no je pravdepodobné, že bude trvať niekoľko týždňov.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273