Industry 4.0 je trend, ktorý preniká aj do Chemosvit Strojchem

jún 13, 2022 | Novinky

Pojem Industry 4.0 sa stal synonymom transformácie priemyslu, kedy firmy postupne digitalizujú a automatizujú svoje procesy. Nové technológie, ktoré sa do výroby zavádzajú, umožňujú prepojenie strojov, ľudí a systémov do jednej siete. Aj v spoločnosti Chemosvit Strojchem prebieha implementácia základných prvkov Industry 4.0 spolu s inováciou strojového vybavenia

Smart industry v strojárskej výrobe

Trhová analýza technológií, ktoré umožňujú zavádzanie prvkov Industry 4.0 do výrobných procesov v našej dcérskej spoločnosti, ukázala potenciál rozšírenia opracovávania obrobkov s rozmermi od 4 do 10 m. Strojový park sa tak rozrastie o automatizované portálové obrábacie CNC centrum od českého výrobcu Strojírna Tyc, vďaka čomu dokážeme zákazníkom ponúknuť komplexnú výrobu zváraných konštrukcií aj s povrchovou úpravou.

Samozrejme, projekt takéhoto rozsahu si vyžaduje nemalé investície. Na jeho financovanie sme preto podali žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, ktorá bola schválená. Realizácia projektu s názvom „Zavádzanie prvkov Smart Industry v strojárskej výrobe“ začala v novembri 2021 po výbere dodávateľa a mala by sa ukončiť v apríli 2023

Vytvorenie optimálnych prevádzkových podmienok pre CNC centrum si vyžaduje aj ďalšie investície do priestorov a infraštruktúry, ktoré je potrebné realizovať pred montážou stroja. Ide napríklad o výstavbu žeriavovej dráhy a stavebné úpravy pre žeriav s nosnosťou až 20 t.

Parametre v súlade s Industry 4.0

Pripravované CNC centrum je určené na opracovanie obrobkov z piatich strán s rozmermi až 11 x 4 x 1,5 m. Frézovacia hlava s kontinuálnym indexovaním umožňuje vysokorýchlostné opracovanie tvarovo zložitých plôch. 

Konštrukcia stroja s pevným stolom nám umožní v určitých prípadoch aj obrábanie dielcov s dĺžkou až do 20 m. Dôležitou súčasťou stroja bude aj zber údajov o technologickom procese, požadovaný stupeň jeho automatizácie a implementácia prvkov Industry 4.0.

CNC centrum zvýši úroveň automatizácie strojárskych činností, čo by sa malo prejaviť v skrátení priebežných časov výroby a zvýšení úrovne merania kľúčových ukazovateľov. Čo je najdôležitejšie – prispeje k tomu, aby sme dokázali byť dodávateľom komplexných riešení pre našich zákazníkov.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273