Do zákulisia výroby v tomto roku nahliadli študenti aj diplomacia

dec 12, 2022 | Novinky

Vďaka uvoľneniu pandemických opatrení sme mohli opäť v našich spoločnostiach privítať početnejšie exkurzie. Riaditelia a špecialisti sa s nimi podelili o svoju pracovnú náplň aj svoje odborné poznatky. Účastníci spomedzi študentov aj diplomacie sa vďaka tomu dozvedeli viac o výrobe vlákien, príprave tlačových valcov aj výskume v oblasti koncentrátov aditív. 

Diplomacia zistila viac o výrobe vlákien 

V apríli sa v Prešove konalo podujatie „Z regiónov do sveta“, ktorého cieľom je zvýšiť zapojenie malých a stredných podnikov, výrobných spoločností, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií do zahraničných aktivít, ktoré organizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Prešovský samosprávny kraj. 

Súčasťou programu bola pracovná návšteva u vybraných spoločností, medzi ktoré patril aj Chemosvit Fibrochem. Delegáciu rezortu diplomacie a samosprávneho kraja privítala a sprevádzala výkonná riaditeľka spoločnosti Chemosvit Fibrochem Ing. Alena Balogová, MBA.

Po podrobnej ukážke výrobných priestorov pokračovalo stretnutie v rokovacej miestnosti. Ako uviedla Alena Balogová: „Mali sme možnosť prediskutovať problémy s kvalifikovanou pracovnou silou, učebnými odbormi v regióne, ako aj absenciu relevantných odborov pre naše výrobné zameranie a ich implementáciu v rámci duálneho vzdelávania.“

Druhá šanca pre odpady

Žiaci objavovali výrobu obalov aj strojov

V auguste nás navštívil Cirkevný zbor ECAV Lubina. Pri príchode návštevníkov osobne privítal Ing. Jaroslav Mervart, generálny riaditeľ spoločnosti skupiny Chemosvit. Potom nahliadli do Chemosvit Folie, kde sa dozvedeli viac o výrobe fólie. Pozreli si okrem iného pre-press štúdio, sklad valcov, flexotlač, kašírovanie a rezanie.

V Chemosvit Strojchem zistili viac o zváraní, povrchových úpravách, montáži a ďalších zaujímavých procesoch. Mohli vidieť reálne pracoviská vybavené modernou technikou. 

Október bol bohatý na exkurzie. Najskôr nás navštívili žiaci zo ZŠ Janka Kráľa z Liptovského Mikuláša, ktorí tiež absolvovali exkurziu v spoločnosti Chemosvit Folie. Navštívili tiež Výskumný ústav chemických vlákien (VÚCHV), kde sa dozvedeli niečo o výskume v oblasti koncentrátov aditív, pigmentov a modifikátorov, rôznych typov vlákien a tiež metód hodnotenia polymérnych systémov.

Stroj na odstráňovanie potlače

Druhú skupinu tvorilo 37 žiakov z Evanjelického kolegiálneho gymnázia z Prešova. Exkurziu taktiež absolvovali v spoločnosti Chemosvit Folie s podobným programom ako deti z Liptovského Mikuláša. Mohli vidieť reálne pracoviská vybavené modernou technikou.

Poslednou skupinou bolo 44 žiakov zo základnej školy Važecká 11 v Prešove. Aj oni sa pozreli do spoločnosti Chemosvit Folie a mali možnosť vidieť aj výrobu vlákien v spoločnosti Chemosvit Fibrochem.

Veríme, že uskutočnené exkurzie boli pre všetkých účastníkov prínosom. Tešil nás ich záujem, a preto aj v roku 2023 radi privítame mladých ľudí, ktorých zaujíma výroba fólií, vlákien či strojov.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273