Chemosvit ukázal spoločenskú zodpovednosť v praxi

nov 20, 2020 | Novinky

Celoplošné testovanie na Slovensku bolo pripravované veľmi narýchlo a od začiatku nebolo správnym spôsobom odkomunikované na verejnosti. Nikto poriadne nevedel, kedy sa uskutoční a aké budú podmienky, no Chemosvit bol už od začiatku presvedčený o tom, že si testovanie zabezpečí vo vlastnej réžii.

Vďaka spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom obrany sa testovanie na COVID-19 v priestoroch Chemosvitu podarilo. Naším zámerom bolo eliminovať slabé stránky testovania. Išlo najmä o bezpečnosť veľkého množstva ľudí, ktorí by sa mali zhromaždiť na jednom mieste a uľahčiť tak šírenie vírusu. 

V prvej etape testovania bolo otestovaných 3039 osôb. Testovalo sa v piatok, sobotu a v nedeľu (s účasťou 1559, 1242, resp. 238), pričom pozitívnych bolo 1,54 %. V druhej etape bolo testovaných 3481 osôb, testovalo sa v piatok a sobotu (s účasťou 2457, 1024), pričom pozitívnych bolo 0,74 %.

Pridanou hodnotou testovania bolo aj to, že sa ho mohli zúčastniť aj rodinní príslušníci našich zamestnancov a rovnako i naši bývalí zamestnanci. Chceli sme aj v tejto situácii nadviazať na tradíciu firmy Chemosvit, na sociálny, korektný a nadštandardný prístup k zamestnancom, čo zahŕňa aj spoločenskú zodpovednosť firmy v regióne.

Vďaka dobrej organizačnej príprave na testovanie – zabezpečenia priestorov a obslužného personálu, pomoci oddelenia prípravy tlače pri tvorbe informačných plagátov, ale najmä vďaka dobrému návrhu procesu a informačnej podpore sme zabezpečili zvýšenie rýchlosti spracovania údajov, a teda zrýchlenie celého procesu. 

Čakacia doba bola aj pri tak veľkých počtoch otestovaných maximálne pol hodiny. Bezpečnosť garantovali naši zamestnanci s využitím našich vlastných hasičov a odbornú starostlivosť poskytli doktori a zdravotné sestry z Vojenskej nemocnice Ružomberok.

Predseda predstavenstva a zároveň riaditeľ skupiny Chemosvit, Jaroslav Mervart, dostal za úspešné zvládnutie testovania v priestoroch Chemosvitu poďakovanie z Ministerstva obrany. Znelo takto:

„Vážený pán Mervart,

dovoľte mi osloviť Vás po celoplošnom testovaní obyvateľov Slovenskej republiky na ochorenie COVID-19. Touto cestou sa Vám chcem poďakovať, že ste sa priamou angažovanosťou pridali k operácii „Spoločná zodpovednosť“, čím ste pomohli zabrániť exponenciálnemu šíreniu pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. Bola to skúška, v ktorej sme aj vďaka spolupráci s vami, zamestnávateľmi, obstáli na výbornú. Oceňujem všetko úsilie, ktoré ste investovali do testovania vašich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Týmto krokom ste nepochybne vo výraznej miere prispeli k odbremeneniu verejných odberových miest. 

Uvedomujem si, že pri príprave tejto operácie nie všetko prebehlo v dokonalosti. Mnohé informácie sa k vám dostávali čiastkovo a postupne. Viaceré sme museli riešiť za pochodu. Vždy sme však konali v snahe nájsť riešenia, ktoré by pomohli našej spoločnej veci. Verím, že testovanie vo vašej spoločnosti prebehlo úspešne a v súlade s vašimi očakávaniami. Ak aj nejaké problémy nastali, dovoľte mi v tomto momente vyjadriť vám v mene Ministerstva obrany SR úprimné ospravedlnenie. 

S úctou 

Marian Majer 

štátny tajomník“

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273