Chemosvit nie je chemickou továrňou

okt 2, 2020 | Novinky

Pri rôznych návštevách alebo exkurziách sa často dostaneme k rozhovoru o tom, ako názov Chemosvit súvisí s chemickou výrobou. Mnohí návštevníci si myslia, že chemické procesy sú u nás na dennom poriadku. Nie je to však pravda. 

Chemosvit z pohľadu ekológie nie je chemickou výrobou. Jedinou „výnimkou“ sú fyzikálno-chemické procesy, ktoré sú pri výrobe obalov nutné. Ide však maximálne o 1 – 3 % procesov. 

Prečo teda máme stále v názve chémiu?  

Chemosvit je názov s dlhoročnou históriou, ktorý je zaužívaný pre obchodných partnerov, investorov, zákazníkov aj verejnosť. Vedenie Chemosvitu si však uvedomuje, že chémia v názve nevytvára dobrú predstavu a ťažko sa to ľuďom vysvetľuje. Chemosvit je často považovaný za jednu z firiem chemického priemyslu. 

Aj keď je Chemosvit značka, na ktorú je vedenie právom hrdé, stále ostáva otázne, či je to v dnešnej dobe Green Dealu a ekologizácie výroby správny názov. Ďalšou otázkou je aj to, aký názov by to mal byť namiesto názvu Chemosvit. 

Dnes je skupina Chemosvit spoločensky zodpovedný podnik, spoľahlivý a pokrokový partner, ktorý sa zaujíma o to, aké sú nové trendy. Aplikuje a sleduje investície, zapája sa do partnerských zväzkov s univerzitami aj výskumnými ústavmi. 

Dcérske spoločnosti skupiny Chemosvit sú pro-zákaznícky orientované a od začiatku svojej existencie podporujú rozvoj nových produktov a technológií. Našou prioritou je vyrábať obaly, ktoré sú nielen funkčné, ale zároveň čo najmenej zaťažujú prírodu. 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273