Chemosvit Fibrochem vybuduje slovenský unikát

jún 15, 2021 | Novinky

Začiatkom tohto roka spoločnosť Chemosvit Fibrochem očakávala schválenie projektu orientovaného na materiály, technológiu a ochranu pri pandémiách. Investícia vo výške približne 1,4 milióna eur sa použije na vybudovanie centra vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií, ktoré by malo byť prvým svojho druhu na Slovensku. 

Centrum vznikne v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a bude slúžiť na vývoj prototypov ochranných pracovných odevov a medicínskych textílií s použitím antivirálne a antimikrobiálne modifikovaných polypropylénových vlákien. Pri vývoji bude spoločnosť nadväzovať na predchádzajúce inovačné aktivity v oblasti výroby a aplikácie textílií a odevov s antibakteriálnou funkciou a na už vyvinuté textílie. 

Bude sa zameriavať aj na vývoj nového antimikrobiálneho zariadenia na úpravu vzduchu, ktoré bude likvidovať vírusy a baktérie prichádzajúce do vnútorných obytných a neobytných priestorov v nasávanom vzduchu. 

Centrum bude tiež skúmať a overovať nové materiály pre vytvorenie tzv. čistej izby, ktorá bude spĺňať požiadavky medzinárodnej normy ISO 14644. V tejto izbe sa použijú materiály, ktoré zabezpečia maximálnu sterilnosť, čo bude mať pozitívny vplyv na zotavovanie pacientov. 

Podnetom pre vznik projektu bola aktuálna pandemická situácia a snaha efektívne chrániť zamestnancov v sektore zdravotníctva, ktorí sú najviac vystavení riziku nákazy ochorením COVID-19. Motiváciou bola aj potreba budovania domácich kapacít pre vývoj OOPP a ďalších prostriedkov ochrany pred nákazou koronavírusom. 

Vytvorením čistej izby, použitím novovzniknutých textílií a zariadenia pre rekuperačné jednotky má Chemosvit Fibrochem snahu vyriešiť okrem ochrany pred súčasnou pandémiou aj bežné problémy, s ktorými sa stretávame v zdravotníctve. Je to napríklad krížová kontaminácia či prenos nozokomiálnych infekcií. 

V prvej fáze sa spoločnosť zameria na domovy sociálnych služieb, kde sú vhodné podmienky na šírenie vírusových ochorení, pretože sa tu nachádzajú najzraniteľnejší obyvatelia, ktorí sa stretávajú v uzavretých priestoroch. V ďalších fázach sa sústredí na nemocničné zariadenia a kliniky. Finálna fáza bude zahŕňať aplikáciu v bytových a nebytových priestoroch s vysokou mierou zhromažďovania ľudí. 

Celý projekt vznikol s vedomím a presvedčením o funkčnosti antivirálnych aj antimikrobiálnych textílií a antimikrobiálneho zariadenia, ktoré majú potenciál celosvetového využitia. 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273