Chemický priemysel v Európskej únii smeruje k udržateľnosti

aug 20, 2021 | Novinky

Vedeli ste, že až 96 % vyrobeného tovaru závisí od nejakej formy chemického procesu? Chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia nielen na Slovensku, ale aj v EÚ. Trend udržateľnosti sa dostáva do popredia aj v tomto segmente.

Hoci má Európska únia najkomplexnejšiu chemickú legislatívu na svete, je tu priestor na zlepšenie. Európska komisia preto v uplynulom roku prijala stratégiu s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti. Tá by mala smerovať k životnému prostrediu bez toxických látok. 

Vytýčila viacero cieľov: lepšie chrániť ľudí a životné prostredie pred chemikáliami, podporovať inovácie v oblasti bezpečných a udržateľných alternatív a umožniť prechod na chemikálie, ktoré sú bezpečné a udržateľné už v štádiu návrhu.

Je to zároveň prvý krok k dosiahnutiu ambície nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok, ktorú ohlásil Európsky ekologický dohovor. Chemický priemysel zohráva v procese dôležitú úlohu. Podieľa na riešeniach, ktoré pomôžu splniť ciele stanovené v tomto dohovore – solárne panely, vodíkové technológie, znižovanie energetickej náročnosti budov a podobne. Táto transformácia by mala priniesť aj nové materiály, postupy a zdroje energie.

Nepochybne sa táto stratégia výraznejšie dotkne aj chemického a farmaceutického priemyslu na Slovensku, kde v súčasnosti pracuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle. Mali by sme ju vnímať ako príležitosť na zmenu k lepšiemu.

Prečo spomíname chemický priemysel? Aj viaceré z našich činností spadajú do tohto odvetvia. Vieme, že zmeny sú potrebné, a preto sa postupnými krokmi snažíme ešte viac znižovať dopad nášho podnikania aj našich riešení na životné prostredie. Napríklad vývojom biologicky odbúrateľných obalov alebo výrobou polypropylénového vlákna, ktorá je ekologická už dlhoročne.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273