BOPP fólie majú v Chemosvite viac ako 40-ročnú tradíciu

júl 11, 2022 | Novinky

Dopyt prevyšujúci ponuku, pozícia jediného výrobcu v krajinách RVHP a získanie zahraničných partnerov – aj takéto momenty zahŕňa história výroby BOPP fólií v Chemosvite. Od spustenia v roku 1978 sa portfólio produktov rozširovalo a v súčasnosti zahŕňa BOPP fólie pre výrobu kondenzátorov aj balenie tabakových výrobkov, potravín a ďalších produktov.

Záujem o BOPP fólie bol od začiatku

Na začiatku 70. rokov sa v Chemosvite rozvíjala myšlienka a koncepcia polypropylénového (PP) programu. Jeho súčasťou bola aj príprava výroby 

biaxálne orientovaných polypropylénových fólií (BOPP). 15. augusta 1975 bol položený základný kameň, čím sa začala výstavba priestorov pre PP program.

Popri výbere dodávateľov technológií prebiehal aj prieskum záujmu trhu o BOPP fólie a možnosti ich použitia. Realizoval sa u asi 100 odberateľov a ukázal, že dopyt po novej fólii už v začiatkoch presahuje výrobnú kapacitu 3000 t/rok. Mnohí odberatelia dokonca označili BOPP fóliu za obal budúcnosti.

Výroba BOPP fólií sa uviedla do prevádzky 12. októbra 1978. Počas prvého mesiaca opustilo výrobu takmer 23 000 kg fólie, za prvé tri roky to bolo 10 000 ton. Kvalita sa hodnotila na základe štandardov a viac ako 90 % vyrobenej fólie zodpovedalo prvej kvalite.

Výstavba prevádzky na výrobu BOPP fólií v roku 1977

Výstavba prevádzky na výrobu BOPP fólií v roku 1977

Prichádza dopyt z elektrotechnického priemyslu

V 70. rokoch sa vo svete rozvinula výroba BOPP fólií na elektrotechnické aplikácie. Pri výrobe kondenzátorov sa ako dielektrikum začali používať syntetické fólie s hrúbkou 4 – 15 μm. 

Tento trend prenikol aj do elektrotechnického priemyslu vo vtedajšom Československu. V roku 1981 sa v Chemosvite objavili prvé požiadavky na dodávky fólie s danou hrúbkou. Vtedy sme boli jediný výrobca BOPP fólií v krajinách RVHP (Rady vzájomnej hospodárskej pomoci).

Začalo sa s prípravou investičnej štúdie, ktorá viedla k realizácii investičnej akcie zameranej na výrobu BOPP fólií na elektroúčely. V júni 1989 sa začali technologické skúšky, počas ktorých nové stroje vyrobili prvé metre BOPP fólií pre elektrotechnický priemysel. V tom istom mesiaci získal nový produkt zlatú medailu na medzinárodnom veľtrhu Incheba ‘89.

Výroba BOPP fólií v roku 1988

Výroba BOPP fólií v roku 1988

BOPP fólie získavajú fínskeho partnera

Dodanie prvých elektrofólií odštartovalo v roku 1990 spoluprácu s fínskymi spoločnosťami Tervakoski Dielectric a Rani Plast. V roku 1995 bola založená spoločnosť Terichem, ktorá sa zameriava na výrobu kondenzátorových fólií a je spoločným podnikom fínskej firmy Ab Rani Plast Oy a Chemosvitu. 

Výroba kondenzátorových fólií sa rozšírila na Ukrajinu po založení dcérskej spoločnosti Terichem Luck v roku 1999. 

Od 1.januára 2017 sa zo značky Terichem odčlenila divízia Tatrafan, ktorá sa zameriava na výrobu BOPP fólií pre balenie tabakových výrobkov, potravín a iných výrobkov. Divízia BOPP fólií pre výrobu kondenzátorov je aktívna pod značkou Tervakoski Film.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273