Ako sa Chemosvit dostal k súčasnému logu

feb 26, 2021 | Novinky

 

Logo je bezpochyby jednou z najdôležitejších súčastí vizuálnej identity vo firme. Je dôležité, aby vystihovalo značku a odlišovalo ju od konkurencie. Tak ako sa menia módne trendy a prispôsobujú sa aktuálnej dobe, tak je potrebné, aby sa aj logo a ostatné prvky vizuálnej identity firmy prispôsobili súčasným trendom. 

 

Naša firma zo začiatku používala ako logo slovné označenie firmy Baťa, neskôr Svit. 

Po 2. svetovej vojne začal Chemosvit používať obrazové logo, ktoré bolo vypracované vlastným reklamným oddelením pod vedením Jozefa Slavkovského. Neskôr, po rozdelení, zostalo podniku Tatrasvit.

Chemosvit neskôr prijal nové obrazové logo – tvorila ho biela hubica na červenom poli v tmavomodrom v trojuholníku s nápisom Chemosvit a žltým lemovaním. Toto logo prezentovalo Chemosvit až do konca 60. rokov.

Potom prišiel opäť čas na zmenu loga. Tentokrát bol názov Chemosvit červený a okrem neho boli súčasťou loga aj dva trojuholníky, ktoré symbolizovali Vysoké Tatry. Toto logo bolo zapísané do registra ochranných známok 24. 7. 1967. Logo bolo možné používať okrem farebnej verzie aj v čiernej alebo tmavomodrej farbe. Pravdepodobne ho navrhol Rudolf Scheling z podnikového grafického ateliéru, ktorý je zároveň autorom prvého erbu Svitu. Toto logo bolo známou značkou tridsať rokov.

Trhové podmienky si spolu s organizačnými zmenami v štruktúre firmy po 30 rokoch vyžiadali potrebu nového firemného loga. Tentokrát za realizáciou loga stála bratislavská reklamná agentúra Zoom Production. Veľkým miľníkom bolo v roku 1996 tiež spracovanie dizajn manuálu touto agentúrou. 

 

Od 12. 8. 1998 sa začalo vo firme používať nové logo, ktoré bolo registrované ako kombinovaná ochranná známka. Zmena bola citlivá, ale badateľná. Z pôvodného loga Chemosvitu bol odstránený symbol chemickej banky. Výsledkom bolo jednoduchšie logo, ktoré zahŕňalo názov Chemosvit a grafický symbol Tatier.  Z novej verzie vznikli aj logá všetkých dcérskych spoločností.

Čas na zmenu nastal po ďalších viac ako dvadsiatich rokoch. Logo Chemosvitu opäť potrebovalo zmenu, aby dokázalo čeliť konkurencii a prispôsobiť sa trendom modernej doby. Od 1. apríla 2020 platí v prezentácii firmy nové logo, ktoré navrhla košická marketingová agentúra – ynk media s.r.o. Nové logo prešlo precíznym a veľmi intenzívnym vývojom tak, aby nestratilo svoju pôvodnú identitu, farebné prevedenie a históriu, ale aby bolo zároveň moderným a dominantným prvkom firemnej identity.

Výsledkom je jeho pôsobivý „facelift“. Grafika v logu znázorňuje najvýznamnejší produkt spoločnosti Chemosvit, ktorým je fólia. Tá zároveň svojím tvarom pripomína vrcholy Tatier. Nová firemná identita sa dotkla aj nových webových stránok, videí a ďalších propagačných a printových materiálov. Do nového imidžu sa postupne dostávajú aj všetky prezentačné materiály dcérskych spoločností Chemosvitu.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273