Aké požiadavky by mali spĺňať obaly pre segment pet food?

sep 10, 2021 | Novinky

Pre mnohých majiteľov je domáce zvieratko členom rodiny, a preto sa mu snažia dopriať tú najlepšiu starostlivosť – návštevy veterinára, dostatok pozornosti či kvalitnú stravu. Počas uplynulých rokov zaznamenával segment s krmivom pre domáce zvieratá (pet food) priemernú ročnú mieru rastu v Európe na úrovni 2,8 %. Spolu s ním rastú aj požiadavky, ktoré musia spĺňať obalové riešenia.

Vo všeobecnosti koneční zákazníci kladú vysoké nároky na kvalitu obalu a jeho dizajnu, čo súvisí s trendom humanizácie. Ako v prípade mnohých ďalších tovarov, aj tu sa do popredia dostáva udržateľnosť. K trendom patria tiež požiadavky na uzatvárateľnosť obalu a jednodávkové obalové riešenia.

Rôzne krmivo – rôzne požiadavky

Segment pet food delíme na balenie vlhkej stravy a suchej stravy. Obe tieto oblasti so sebou nesú špecifické požiadavky a výzvy.

Balenie vlhkej stravy je náročnejšie z hľadiska štruktúry obalu (jednotlivých vrstiev), keďže musí prechádzať napríklad procesom pasterizácie či sterilizácie. Obal musí spĺňať vysoké bariérové vlastnosti. Balenie tohto typu stravy je výzvou aj z hľadiska udržateľnosti, keďže obalové riešenia sú často riešené ako kompozity s použitím hliníkových a PET fólií.

Obalové riešenia pre suchú stravu smerujú k plne recyklovateľným štruktúram na báze polypropylénu (PP) alebo polyetylénu (PE). Princípy udržateľnosti sa uplatňujú aj pri dizajne – dochádza k redukcii farebného pokrytia, zmenšovaniu potlačenej plochy, volia sa jemnejšie farebné tóny.

Biologicky rozložiteľné obaly sú pre segment pet food vo vývoji, keďže musia spĺňať nároky na styk s potravinou.

Dôležitý je aj vizuál

Aj v prípade krmiva pre zvieratá platí, že obal častokrát rozhoduje o tom, či produkt skončí v košíku koncového zákazníka. Odlíšiť od konkurencie sa dá rôznymi vizuálnymi prvkami. To je možné dosiahnuť napríklad rôznymi druhmi lakov alebo príťažlivou grafikou. Pri tlači sa používajú rôzne typy technológií, ako je napríklad ofsetová tlač. Ide o udržateľnú technológiu tlače, ktorá ponúka nové možnosti pri tvorbe dizajnov.

Máte záujem o ďalšie informácie v súvislosti s balením pet food? Naši kolegovia z Chemosvit Folie radi zodpovedia vaše otázky.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273