Studychem

STUDYCHEM pri CHEMOSVIT, a.s. realizuje vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť.

Pretože z vlastnej skúsenosti vieme, že úspech firmy závisí nielen od kvalitného produktu, ale hlavne od ľudí, investícia do ľudských zdrojov, rozširovania a prehlbovania ich vedomostí a následné využitie ich potenciálu sa každej moderne zmýšľajúcej firme vráti.

KONTAKT:
Štúrova 101
059 21 SVIT
Slovenská republika
tel.: +421 52 715 2415
fax.: +421 52 715 2615

JAZYK ANGLICKÝ, NEMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANIELSKY, FRANCÚZSKY

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o výučbu a zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku a konverzácii.

Obsah kurzu: podľa vedomostnej úrovne – gramatika a témy z oblasti bežného života, nevyhnutných pri styku v meste, dopravných prostriedkoch, cestovnom ruchu, obchode, zdravotníctve, sociálnej oblasti, pri telefonovaní, v obchodnom styku, v oblasti práva, v ekonomickej oblasti.

Miesto školenia: CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 SVIT (1. poschodie administratívnej budovy – školiace stredisko)

Termín kurzu: október 2018 – jún 2019

Cena: na základe dohody vzhľadom na intenzitu výučby
Pre členov ZRRĽZ 10 % zľava z ceny seminára.

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273