Strojárstvo

Strojárska výroba zabezpečovaná v spoločnosti STROJCHEM (Slovensko) má už viac ako 75-ročnú tradíciu.

Portfólio výrobného programu spoločnosti tvoria:

  • zákazková výroba montážnych skupín a komponentov podľa individuálnych požiadaviek zákazníka
  • dodávky opracovaných odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny a oceľoliatiny
  • valce a rotačné telesá
  • výroba a montáž automatických baliacich strojov
  • návrhy, dodávky a servis systémov priemyselnej automatizácie
  • opravy, výroba a montáž elektrických zariadení
  • metrologické a kalibračné činnosti

Výrobky sú realizované predovšetkým pre polygrafické stroje a zariadenia na spracovanie plastov, pre automobilový a potravinársky priemysel, stavebníctvo a iné odvetvia.

ĎALŠIE ČINNOSTI

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273