Pracovný dotazník

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. pre účely evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať TU, príp. listom alebo e-mailom doručeným do sídla spoločnosti CHEMOSVIT, a.s.

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273