Ocenenia

Cena ministra životného prostredia SR

2006 – ocenenie pre Chemosvit, a. s., za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a jeho rozvoj

Zdravá firma roka

2011 – 2. miesto v súťaži, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa v ôsmich rôznych kategóriách ako šport, prevencia, osveta zdravého životného štýlu, ergonómia pracovného prostredia, výživa, finančná podpora v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, starostlivosť o tehotné zamestnankyne, rodičov a otvorená oblasť nazvaná Extra, určená na popis aktivít, ktoré firma realizuje

2012 – 3. miesto v súťaži, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa v ôsmich rôznych kategóriách ako šport, prevencia, osveta zdravého životného štýlu, ergonómia pracovného prostredia, výživa, finančná podpora v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, starostlivosť o tehotné zamestnankyne, rodičov a otvorená oblasť nazvaná Extra, určená na popis aktivít, ktoré firma realizuje

2013 – 2. miesto v súťaži, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa v ôsmich rôznych kategóriách ako šport, prevencia, osveta zdravého životného štýlu, ergonómia pracovného prostredia, výživa, finančná podpora v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, starostlivosť o tehotné zamestnankyne, rodičov a otvorená oblasť nazvaná Extra, určená na popis aktivít, ktoré firma realizuje

Cena primátora mesta Svit

2002 – Redakcii novín Chemosvit za dlhoročnú propagáciu mesta a za vydávanie novín Mesto Svit newspaper

2013 – Nadácii Chemosvit za 10-ročnú podporu športu, kultúry, školstva, zdravotníckych a sociálnych zariadení v meste

2013 – Redakcii podnikových novín za 3. miesto Podnikové médium roka 2012

Zamestnávateľ ústretový rodine

2001 – súťaž Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 2. miesto v kat. Najoriginálnejšie opatrenie pre rodinu pre Chemosvit, a. s.

2002 – prvé miesto v súťaži – flexibilita a využívanie sociálneho fondu formou výberových blokov, iniciatíva zamestnancov na zbierku pre postihnutých povodňami a založenie Nadácie Chemosvit

2003 – prvé miesto v súťaži Rodinná politika

Spoločenský zodpovedný podnik

2015 – Národné informačné stredisko SR udelilo Chemosvitu pečať „Spoločensky zodpovedný podnik“, ktorú získalo len 9,4 % z 248 389 hodnotených subjektov.

Cena ministra životného prostredia SR

2006 – ocenenie pre Chemosvit, a. s., za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a jeho rozvoj

Zdravá firma roka

2011 – 2. miesto v súťaži, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa v ôsmich rôznych kategóriách ako šport, prevencia, osveta zdravého životného štýlu, ergonómia pracovného prostredia, výživa, finančná podpora v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, starostlivosť o tehotné zamestnankyne, rodičov a otvorená oblasť nazvaná Extra, určená na popis aktivít, ktoré firma realizuje

2012 – 3. miesto v súťaži, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa v ôsmich rôznych kategóriách ako šport, prevencia, osveta zdravého životného štýlu, ergonómia pracovného prostredia, výživa, finančná podpora v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, starostlivosť o tehotné zamestnankyne, rodičov a otvorená oblasť nazvaná Extra, určená na popis aktivít, ktoré firma realizuje

2013 – 2. miesto v súťaži, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa v ôsmich rôznych kategóriách ako šport, prevencia, osveta zdravého životného štýlu, ergonómia pracovného prostredia, výživa, finančná podpora v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, starostlivosť o tehotné zamestnankyne, rodičov a otvorená oblasť nazvaná Extra, určená na popis aktivít, ktoré firma realizuje

Cena primátora mesta Svit

2002 – Redakcii novín Chemosvit za dlhoročnú propagáciu mesta a za vydávanie novín Mesto Svit newspaper

2013 – Nadácii Chemosvit za 10-ročnú podporu športu, kultúry, školstva, zdravotníckych a sociálnych zariadení v meste

2013 – Redakcia podnikových novín za 3. miesto Podnikové médium roka 2012

Zamestnávateľ ústretový rodine

2001 – Súťaž Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 2. miesto v kat. Najoriginálnejšie opatrenie pre rodinu pre Chemosvit, a. s.

2002 – Prvé miesto v súťaži – flexibilita a využívanie sociálneho fondu formou výberových blokov, iniciatíva zamestnancov na zbierku pre postihnutých povodňami a založenie Nadácie Chemosvit.

2003 – Prvé miesto v súťaži Rodinná politika

Spoločenský zodpovedný podnik

2015 – Národné informačné stredisko SR udelilo Chemosvitu pečať ,,Spoločensky zodpovedný podnik“ ktorú získalo len 9,4 % z 248 389 hodnotených subjektov.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273