Terichem má za sebou zaujímavú minulosť

nov 30, 2020 | Novinky

Jednou zo spoločností, ktorá je súčasťou skupiny Chemosvit, je aj Terichem. V súčasnosti pod ňu patria dve dcérske spoločnosti: Tatrafan a Tervakoski.

Spoločný podnik Terichem, a.s., vznikol v roku 1995, pričom 50 % podiel na základnom imaní mala spoločnosť Chemosvit, a.s., a fínska spoločnosť AB Rani Plast Oy. Slovenská materská spoločnosť presunula do Terichemu výrobu kondenzátorových fólií a tiež poskytla nehnuteľnosti. Fínska spoločnosť vložila do výroby finančné prostriedky. Prvým riaditeľom spoločnosti Terichem sa stal Bohumil Kuchálik. 

Na svetový trh sa dostali prvé BOPP elektrofólie zo Svitu s obchodnými značkami TERFIL a TERFOL. Certifikácia výroby elektrofólií a systému riadenia kvality sa uskutočnila v roku 1997. 

V roku 1998 spoločnosť Terichem dosiahla výrobu na úrovni 1200 t/rok, pričom takmer celá produkcia bola určená na export. V tomto roku tiež spoločnosť získala cenu SR za kvalitu.

V roku 1999 bola spoločnosťou Terichem, a.s., na Ukrajine v meste Luck založená 100 % dcérska spoločnosť Terichem Luck. Cieľom tejto spoločnosti bolo ďalšie rozšírenie výroby kondenzátorových fólií. 

V roku 2003 prevzala spoločnosť Terichem, a.s., od spoločnosti Chemosvit, a.s., výrobu BOPP obalových fólií, ktorá bola realizovaná na 3 základných linkách

Začiatkom novembra v roku 2004 podpísalo predstavenstvo spoločnosti s indickou firmou XPRO zmluvu o založení spoločného podniku Texpro Films Private Limited na výrobu elektrofólií v Indii pri meste Indor. Cieľom výrobnej expanzie bolo posilniť obchodné a výrobné pozície Terichemu

V roku 2005 bola v Indii spustená výroba elektrofólií. Vďaka tomu sa spoločnosť Terichem zaradila medzi najväčších výrobcov elektrofólií na svete. Do dvoch rokov však spoločnosť Texpro ukončila svoju činnosť kvôli nenaplneniu zmluvne stanovených hodnôt zo strany Indie. 

Rok 2006 znamenal prelom v komunikácii značky na svetových trhoch, keď sa predaj kondenzátorových fólií z výrobných jednotiek AbRani Plast Oy a skupiny Terichem, začal pod jednou obchodnou značkou Tervakoski Film patriacej do skupiny Tervakoski Films. 

Začiatkom októbra 2009 sa Terichem, a.s., stal 100 % majiteľom svojej sesterskej spoločnosti AB Rani Tervakoski OY, čím vzniklo len jedno riadiace centrum riadené jednou skupinou akcionárov. Centrála sa presunula na Slovensko do spoločnosti Terichem, a.s., vo Svite, kde vznikol flexibilne riadený medzinárodný tím. Vďaka týmto zmenám sa zjednotil a zrýchlil proces internej komunikácie, riadenia a rozhodovania. Zjednodušila sa aj logistika vstupov a výstupov. 

V roku 2013 spoločnosť vlastniaca 3 najlepšie linky na výrobu kondenzátorových fólií v Európe, začala s výrobou kondenzátorových fólií pre nové aplikácie, akými sú výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, inteligentné rozvodové sústavy či automobily na hybridný pohon

Po týchto zmenách tvoria Terichem, a.s., materská spoločnosť a dve dcérske spoločnosti – Terichem Tervakoski vo Fínsku a Terichem Luck na Ukrajine. V súčasnosti je spoločnosť Terichem, a.s., s produkciou viac ako 5-tisíc ton fólií ročne najväčším výrobcom na svete. 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273