Prvú vlnu koronakrízy prekonal Chemosvit bez následkov. Ako dopadne druhá?

okt 20, 2020 | Novinky

Celosvetová pandémia koronavírusu vyvolala u mnohých ľudí strach a ani v Chemosvite to, bohužiaľ, nebolo iné. Obávali sme sa nielen o zdravie našich zamestnancov a partnerov, ale aj o to, aby sme dokázali plniť naše plány a dohody so zákazníkmi tak, ako pred koronakrízou. 

Vedenie bolo pod tlakom, pretože si uvedomovalo, že ak by čo i len jeden zo zamestnancov ochorel, mohlo by to pre Chemosvit dopadnúť veľmi zle. Bolo to náročné obdobie, kedy bolo potrebné skĺbiť strategické myslenie a vedenie spoločnosti s náročnými epidemiologickými vládnymi nariadeniami

Celá spoločnosť Chemosvit dbala (a stále dbá) na to, aby boli na strategických miestach umiestnené stojany s automatickými dávkovačkmi dezinfekčných prostriedkov. Zamestnanci boli poučení, aby si pri každom vstupe do výrobnej haly, ale aj pri jej opustení dôkladne dezinfikovali ruky, a aby v čo najväčšej miere zamedzili kontakt svojich rúk s tvárou. Boli tiež informovaní o tom, že ak by sa cítili chorí, majú radšej ostať doma a neohrozovať ľudí vo svojom okolí. 

Vďaka disciplíne a zodpovednosti zamestnancov sa Chemosvitu podarilo prekonať 1. vlnu pandémie koronavírusu. Firma ostala v plnej prevádzke, podarilo sa jej splniť svoje ciele, udržať vzťahy so zákazníkmi a čo je najdôležitejšie – nikto nemusel byť prepustený. 

Teraz Chemosvit stojí pred ďalšou výzvou. Je to 2. vlna, ktorá sa zdá byť omnoho nebezpečnejšia ako tá prvá a nikto presne nevie, čo od nej môžeme očakávať. 

Neostáva nám nič iné, iba naďalej dodržiavať prísne hygienické opatrenia a byť maximálne obozretní, aby sme neohrozovali svoje zdravie a zdravie našich rodín

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273