Nová lakovňa podporí komplexnosť strojárskych produktov

jan 4, 2022 | Novinky

Keďže víziou našej dcérskej spoločnosti Chemosvit Strojchem je byť dodávateľom komplexných riešení, v poslednom období realizovala niekoľko investičných projektov. Jedným z nich je aj vybudovanie novej lakovacej kabíny, ktorá by sa mala spustiť do prevádzky v máji tohto roka.

Požiadavky zákazníka ako rozhodujúci faktor

Dôvodov, prečo sa spoločnosť rozhodla pre tento projekt, je hneď viacero:

  1. Komplexnosť 

Zákazníci v čoraz väčšej miere požadujú komplexné dodanie, čo znamená výrobu spolu s povrchovou úpravou. Proces lakovania, ktorý je konečnou povrchovou úpravou vyrábaných dielcov, je teda predpokladom pre úspech zákazky.

  1. Rozmernosť

Spoločnosť v posledných rokoch začala rozvíjať výrobu veľkých oceľových konštrukcií, keďže zaznamenáva zvýšený dopyt na rozmernejšie obrobky. Priestor súčasnej lakovne však neumožňuje lakovanie tohto typu výrobkov pre ich rozmer a hmotnosť. 

Vďaka novej lakovni dokáže kapacitne pokryť tento dopyt. Vybudovanie lakovne však súvisí aj s ďalším investičným projektom – nákupom nového obrábacieho CNC stroja, ktorý rozšíri možnosti opracovania zo súčasných 4000 mm až na 10 000 mm.

  1. Kvalita

Zároveň pozorujeme neustále zvyšovanie kvalitatívnych požiadaviek zákazníka na lakovanie. Vďaka technologickému vybaveniu novej lakovne ich dokážeme lepšie splniť.

Vybavenie pre vyššiu úroveň procesu

V priestore novej lakovne sa bude nachádzať žeriav s nosnosťou až 10 ton a striekacia kabína s integrovanou funkciu sušenia. Vnútorné rozmery kabíny sú 5700 mm x 10 000 mm a 6650 mm, ktorá tak bude predstavovať komplexné pracovisko pre nanášanie mokrých náterových hmôt.

Kabína bude vybavená odsávaním, osvetlením a dvojstupňovou filtráciou. Bude obsahovať aj systém dynamického vykurovania aj priestor pre sušenie. Jej súčasťou bude aj systém TCPU, ktorého hlavnou úlohou je nastavenie a kontrolovanie parametrov pre minimalizovanie prevádzkových nákladov. Tie súvisia predovšetkým so spotrebou energie.

Realizácia tohto projektu je pomerne zložitý proces. Záujmom našich kolegov v spoločnosti Strojchem je spustiť prevádzku lakovne v plánovanom termíne, aby mohli zákazníkom dodávať komplexné riešenia pri efektívnejšom a kvalitnejšom procese lakovania.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273