Kariéra

ZAMESTNANCI

Naši zamestnanci sú:

  • cenným aktívom nášho podnikania
  • udržiavateľmi tradície a kultúry podniku
  • nositeľmi vedomostí, zručností a znalostí
  • aktívnym zdrojom tvorivej činnosti a zlepšovania
  • zárukou kvality a vyspelosti produktov
  • partnerom budovania podnikových hodnôt

Naša spoločnosť je:

  • nositeľom ceny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zamestnávateľ ústretový k rodine – VIA BONA
  • vlastní ocenenie zdravotnej poisťovne Union „Zdravá firma roka“

V súvislosti s voľnými pracovnými pozíciami kontaktujte, prosím, personálne oddelenie našej spoločnosti.

CHEMOSVIT, a.s.
Oddelenie pre ľudské zdroje
Štúrova 101
059 21 SVIT

tel.: +421 52 715 2221
e-mail: grenova.z@chemosvit.sk
tel.: +421 52 715 2647
e-mail: rybarova.z@chemosvit.sk

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273