Slide background
 Creating a strong brand 

Etické

 • Transparentný a aktívny prístup presadzovania hodnôt a princípov
 • Transparentné a stabilné dodávateľsko – odberateľské vzťahy
 • Etický a partnerský dialóg záujmových skupín
 • Korektné vzťahy s inštitúciami a organizáciami

Environmentálne

 • Bezpečný systém ochrany životného prostredia
 • Ekologické výrobné programy
 • Znižovanie emisií, odpadov a skládkovania
 • Recyklácia a druhotné využitie odpadov

Produktové

 • Zákaznícky orientovaná spoločnosť
 • Certifikované systémy riadenia kvality a bezpečnosti produktu
 • Flexibilita a inovatívnosť produktov a služieb
 • Progresívny dodávateľ technológií, materiálov, produktov, energií a služieb

Zamestnanecké

 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Nadštandardné pracovné podmienky a pracovnoprávne vzťahy
 • Motivujúci systém trvalého zlepšovania
 • Investície do rozvoja zamestnancov

Sociálne

 • Nadštandardné podmienky starostlivosti o zamestnancov
 • Podpora zamestnancov a ich rodín v mimopracovných aktivitách
 • Pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom Nadácie Chemosvit
 • Podpora regionálnych komunitných projektov
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok