Slide background
 Creating a strong brand 

 

Vízia

"Vybudovať vyspelú spoločnosť európskej úrovne"

 

Slogan

"Doprajte si úžitok z technológii budúcnosti."

 

Strategické ciele 

Oblasť financií a riadenia spoločnosti:

 • trvalo zvyšovať hodnotu majetku akcionárov
 • dosiahnuť finančné parametre vyspelých firiem
 • hľadať strategických investorov pre posilnenie stability a konkurencieschopnosti firmy

Oblasť podnikových procesov:

 • trvalo znižovať nákladovosť
 • optimalizovať portfólio výrobkov a služieb spoločnosti a využívať disponibilné zdroje spoločnosti
 • znižovať environmentálnu záťaž spôsobenú podnikateľskou činnosťou spoločnosti

Oblasť marketingu a predaja:

 • budovať zákaznícky orientovanú spoločnosť
 • udržať dosiahnutú pozíciu na nosných trhoch
 • rozvíjať trhovú pozíciu na trhoch Ukrajiny, Ruska a južnej Európy

Oblasť ľudských zdrojov:

 • vytvárať vhodné podmienky pre bezpečnú prácu a ochranu zdravia zamestnancov
 • vytvárať podmienky pre trvalé zvyšovanie kvalifikačnej úrovne zamestnancov spoločnosti
 • racionalizovať organizačnú štruktúru na úroveň vyspelých firiem a vytvárať podmienky na rast zárobkov
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok