mervart

Vážení obchodní partneri,


pri tvorbe stratégie sa veľa firiem viac ako kedykoľvek predtým sústreďuje na krátkodobú stratégiu. Dôvodom je množstvo zmien na svetových trhoch, ktoré sťažujú  tvorbu  dlhodobých  plánov.  Súčasné  obdobie  je  možné označiť ako turbulentné a rýchlo sa meniace. To  poukazuje  na  potrebu adekvátne reagovať a nespoliehať sa, či sa pomery na trhu vrátia do pôvodného stavu. Chcem Vás ubezpečiť, že v skupine firiem CHEMOSVIT prijímame opatrenia, ako pripraviť ľudí, zlepšiť procesy tak, aby sa to prejavilo v úrovni poskytovaných produktov, či   služieb. Za   dôležitú   považujeme  prípravu   ľudí,  aby  sami   prichádzali s  iniciatívnymi  návrhmi.  Aj  v  dobe  rýchlych zmien  je  potrebné  si  uchovať a   zveľaďovať   hodnoty   a   zásady,  ktoré  prispievajú  k  udržaniu  a  rozvoju podnikovej   kultúry.   Za   veľmi   dôležité   považujeme   budovanie  dobrých   a  dlhodobých  vzťahov s Vami, našimi obchodnými partnermi. Dobrá spolupráca a  komunikácia  nám  umožňuje  lepšie  poznať Vaše požiadavky, a tak navrhovať optimálne  riešenia.  Dobrá  spolupráca  s  dodávateľmi  nám  umožňuje  rýchle uvádzanie    nových produktov    na    trh.    Vzájomnú    úroveň    spolupráce   v dodávateľsko-odberateľskom reťazci podporujeme cez komplexné nástroje riadenia procesov. V aktívnej spolupráci s firmami a univerzitami hľadáme odpovede na nové výzvy. Sme presvedčení, že v tejto dobe je potrebné viac ako kedykoľvek predtým zintenzívniť vzájomnú spoluprácu, ktorá prináša reálnu pridanú hodnotu pre všetkých zainteresovaných. Práve táto spoločná pridaná hodnota predstavuje rozhodujúcu konkurenčnú výhodu, ktorá nám spolu umožní rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky trhu. Tento zámer podporujú aj nové investície inštalované vo firmách skupiny CHEMOSVIT.


Vážení obchodní partneri, dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že toto naše spoločné úsilie prispeje k rozvoju našej vzájomnej spolupráce a naplní naše strategické ciele a hodnoty podnikania.

Ing. Jaroslav Mervart

Predseda predstavenstva

skupiny CHEMOSVIT

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok