mervart

Vážení obchodní partneri,

priestor okolo nás je dynamický, rýchlo sa mení a prináša mnohé príležitosti pre nové myšlienky a prácu. Dôvodom týchto zmien sme my sami, ľudia. Tvoríme a meníme tento svet, pripravujeme ciele a stratégie a hľadáme možnosti ich presadenia v praxi.

Skupina firiem CHEMOSVIT prináša s novými členmi predstavenstva firmy nové možnosti a riešenia pre našich partnerov, nové možnosti pre realizáciu nápadov a  spoločných projektov. Za dôležitú oblasť, v súčasnom dynamicky sa vyvíjajúcom svete technológií, stále považujeme odbornú prípravu a motiváciu ľudí a ich ochotu prijímať nové výzvy. To považujeme za základný predpoklad pre zabezpečovanie stáleho rozvoja našich produktov, a tiež  hľadania vyváženosti medzi efektívnou produkciou a ochranou nášho spoločného životného priestoru. Chceme pokračovať v rozvoji dlhodobých a korektných vzťahov s našimi obchodnými partnermi, a zároveň byť spoľahlivým a inovatívnym partnerom, ktorý zavádza nové technológie v oblasti riadenia, logistiky, výroby a ochrany životného prostredia.

V aktívnej spolupráci v dodavateľsko-odberateľskom reťazci, odborníkmi z vedecko-výskumných ústavov a univerzitami hľadáme spoločné riešenie pre lepšie úžitkové vlastnosti našich produktov tak, aby sme zabezpečili plnú  spokojnosť koncových zákazníkov. Nezabúdame ani na podporu našich zamestnancov, na ich pracovné podmienky a  podporu aktivít v podtatranskom regióne.

Vážení obchodní partneri, dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že nové zmeny v predstavenstve firmy a výkonnom manažmente nadviažu na doterajšiu dobrú spoluprácu, a budú zároveň novým impulzom pre jej ďalší rozvoj. Impulzom, ktorý prispeje k naplneniu strategických cieľov tejto spolupráce, a zároveň podporí hodnotový rozmer spoločného podnikania v súlade s trendom trvalo udržateľného rozvoja.

Ing. Jaroslav Mervart

Predseda predstavenstva

skupiny CHEMOSVIT

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok