Testovanie COVID-19

INFORMÁCIE

Spoločnosť CHEMOSVIT, a.s. na základe Zmluvy o spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva od pondelka 25. januára 2021 začína prevádzkovať mobilné odberové miesto na testovanie infekčného ochorenia COVID-19 antigénovými testami.

Mobilné odberové miesto je zriadené v priestoroch bývalej Slovenskej sporiteľne pri zdravotnom stredisku CHEMOSVIT. Testovanie môžu bezplatne využiť zamestnanci, rodinní príslušníci a občania zo širokej verejnosti. Testovanie bude prebiehať bez možnosti objednania.

Prevádzková doba mobilného odberového miesta CHEMOSVIT je 6 dni v týždni:

  • pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota od 10.00 hod. do 18.00 hod. (posledný odber je 17.40 hod.).

  • nedeľa je voľný deň

Informácie ohľadom testovania v dňoch pondelok – sobota v čase od 10.00 do 18.00 hod.

mobil: +421945506143

klapka CHEMOSVIT: 97389, 2372, 2373

Softvérovú a technickú podporu testovania zabezpečuje naša dcérska spoločnosť CHEMOSVIT SLUŽBY.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273